You are here

የሰማያዊ ፓርቲ የምርጫ 2007 ዓ/ም ማኒፌስቶ

ይህ የምርጫ ማኒፌስቶም ሀገሪቱ አሁን ካለችበት የኢህአዴግ አምባገነናዊ አገዛዝ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በሚደረግ ሽግግር ወቅት በሀገራችን ሰማያዊ ፓርቲ በምርጫ ተወዳድሮ ማሸነፍ ቢችል የሚያከናውናቸውን ተግባራት በዝርዝር የሚተነትን ነው፡፡ ይህ የምርጫ ማኒፌስቶ በዋናነት በሦስት ምዕራፍ የተከፈለ ሲሆን የመጀመሪያው የፖለቲካ ሥርዓቱ አደረጃጀት ምን መምሰል እንዳለበት የሚገልፅ ክፍል ነው፡፡ በዚህ ምዕራፍ ሰማየዊ ፓርቲ ባለፉት 24 ዓመታት የህወሀት/ኢህአዴግ መራሹ ሥርዓት በሀገራችን ላይ የፈፀማቸውን የተሣሣቱ የፖለቲካ ሂደቶች በዝርዝር የሚያስቃኝ ሲሆን፤ በአንፃሩም ፓርቲው በሥልጣን ላይ ቢቀመጥ በዋነኛነት በቋንቋ ላይ የተመሰረተውን የፌደራል ሥርዓት በመቀየር መልክዓ-ምድራዊ አቀማመጥን፣ የሕዝብ አሰፋፈርንና፣ ልማትና ሌሎች ማህበራዊ ትስስሮችን መሰረት ያደረገ እንዲሆን ለማድረግ እንደሚሠራ ተገልጿል፡፡ በመንግሥት አወቃቀሩ፣ በነፃ-ፕሬስ፣ በመከላከያ ፖሊስና ደህንነቱ አወቃቀር እንዲሁም የውጭ ግንኙነት አማራጭ ፓሊሲውም በዝርዝር በማኒፌስቶው ላይ የተቀመጡ አንኳር ጉዳዮች ናቸው፡፡

በሁለተኛዉ ምዕራፍ የማህበራዊ ሥርዓቱን በተመለከተ የተዘረዘሩ ነጥቦችን የያዘ ሲሆን ህወሃት /ኢህአዴግ በሀገራችን ሕዝብ ላይ በማህበራዊ ዕድገቱ ላይ ያስከተለውን ሁለንተናዊ ቀውሰ በማስቃኘት፤ የሰማያዊ ፓርቲ መሠረታዊ የማህበራዊ ጉዳይ ፍልስፍና የሆነውን ጤነኛና በእውቀት ላይ የተመሠረተ በራሱ የሚተማመን ዜጋን ለመፍጠር ዋነኛ ምሰሶ የሆነውን ትምህርትና ጤና ላይ ያለውን ፖሊሲ በማስቃኘት ጀምሮ በማኅበረሰቡ ውስጥ በዕድሜያቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ የዕድሜ አንጋፋዎችና በተፈጥሮና በአደጋ አካላቸው ላይ ጉዳት የደረሰባቸውን የኅብረተሰቡ ክፍሎች የሚሰጠውን ድጋፍ ይተነትናል፡፡ በተጨማሪም ሰማያዊ ፓርቲ ሃይማኖት፣ ባህል፣ ኪነ-ጥበብ፣ ስፖርት እና መሰል ማኅበራዊ ጉዳዮች የሚመለከትባቸውን እይታዎች ያስቃኛል፡፡

በመጨረሻም በዚህ ማኒፌስቶ በጥልቀት የተገለፀው የፓርቲውን የኢኮኖሚ አማራጭ የሚያሣየው ምዕራፍ ነው፡፡ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የህወሃት/ኢህአዴግ ሥርዓት እከተለዋለሁ የሚለውን ገጠርን ማዕከል ያደረገ ግብርና መር የኢንዱስትሪ ልማት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ከዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በማስቀድም ልማት የሀገሪቱ መሠረታዊ ጥያቄ ስለሆነ በሚል ለኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲ ቅንጦት እንደሆነ በመቁጠር ሁሉ ነገራችንን ለልማት በሚል ሰበብ በሀገራችን ኢኮኖሚ ለውጥና ዕድገት ላይ የፈጠረውን ደንቃራ በጥልቀት ይመረምራል፣ ትችቱንም ያቀርባል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ሰማያዊ ፓርቲ በሕዝብ ተመርጦ የመንግሥትነት ሥልጣኑን ቢይዝ፤ በሀገሪቱ ውስጥ የሚያሰፍነውን የኢኮኖሚ መርህ ያሳያል፡፡ በዚህም መሠረት ሰማያዊ በሀገራችን ተግባራዊ ለማድረግ ያቀዳቸዉን የኢኮኖሚ ፖሊሲ አማራጮች በዝርዝር ያስቀመጠ ሲሆን በዋነኝነትም የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ በተመለከተ አርሶ አደሩን የመሬቱ ባለቤት የሚሆንበትን መብት ማረጋገጥ፤ እንዲሁም ሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎች የትኩረት አቅጣጫ ገበያ መር ሆኖ ዜጎች በፈለጉት ሙያ እና የሥራ መስክ ተሰማርተው፣ ሀብት የማፍራት፣ በሕጋዊ መንገድ የንብረት ባለቤት የሚሆኑበት በተጨማሪም በሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫዎች ተሰማርተው የሚሠሩበትን መብት የሚያረጋግጥ እንዲሆን የሚረዳ የፖሊሲ አማራጩን አስቀምጧል፡፡